Sprememba številke transakcijskega računa sklada Generali Growth Equity Fund, specialni investicijski sklad

Spoštovani vlagatelj, obveščamo vas o spremembi številke transakcijskega računa sklada Generali Growth Equity Fund, ki je nastopila v začetku leta 2021.

 

Do spremembe je prišlo zaradi združitve Abanke d. d., pri kateri ima sklad Generali Growth Equity Fund odprt transakcijski račun, z Novo KBM d. d. S 1. januarjem 2021 so vsi komitenti Abanke dobili nov transakcijski račun pri Novi KBM.

Izvolite v vednost NOVO številko transakcijskega računa sklada Generali Growth Equity Fund SI56 0400 1004 6648 550.

Vse dobro v 2021 vam želimo!

Generali Investments d.o.o.