SEGIP (Slovene Equity Growth Investment Programme)

Sklad Generali Growth SIS je bil ustanovljen z vplačilom 25 mio EUR iz sicer 100 milijonov evrov obsežnega Slovenskega naložbenega programa kapitalske rasti – SEGIP, ki sta ga, vsak z vložkom v višini 50 milijonov EUR, vzpostavila SID – Slovenska izvozna in razvojna banka (SID banka) ter Evropski investicijski sklad (EIF). Dodatno je sklad mobiliziral še sredstva zasebnih vlagateljev v višini 1,6-kratnika vplačanih sredstev SEGIP.

Namen SID banke pri vzpostavitvi SEGIP programa je z lastniškim financiranjem podpreti slovenska inovativna in hitro rastoča mala in srednje velika podjetja ter mid-cap podjetja z do 3000 zaposlenimi, kot tudi dejavnost tujih podjetij v Sloveniji. Ključni ciliji so vzpodbuditi z lastniškim financiranjem rast, nadaljnji razvoj in širitev/vstop slovenskih podjetij na tuje trge ter ustvarjanje novih delovnih mest v Sloveniji, kakor tudi dolgoročen trajnostni razvoj VC/PE investicijskih skladov ter trga kapitala v RS.

Več o SEGIP programu na: https://www.eif.org/what_we_do/resources/slovene-equity-growth-investment-programme/index.htm