Generali

Growth Equity Fund

specialni investicijski sklad

Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ustanovljen in upravljan s strani družbe Generali Investments. Na podlagi sklepa Agencije za trg vrednostnih papirjev ima status posebnega investicijskega sklada.